پیتی  O
Ofloxacin
ناوی زانستی دەرمان:
Ofloxacin (اۆفلۆکساسین)

-

ناوی بازرکانی دەرمان:
Floxin(فلۆکسین)

ئۆکیۆفلۆکس ( ocuflox)

ئۆپتی فلۆکس( optiflox)

تاریفید (tarivid)

کروب:
Anti biotic
Fluoro quinolones

-
شیوازی کاردکردن:

لەکاتی زۆربوونی بەکتریاکەدا ناھیلت بەکتریاکە DNA دروست بکات ریکری دەکات لە دروست کردنی ناوکەترش بەبلۆک کردنی ئە نزیمی (DNA gyrase)

-

بەکارھینان:
١- ھەوکردنی کۆ ئەندامی ھەناسە بەشی سەرەوە و خوارەوەی
٢-ھەوکردنی کۆ ئەندامی میزو میزە رۆ
٣-ھەوکردنی گوی ناوەراست
٤-ھەوکردنی جاو وبەردەی جاو و برینی بیلبیلە
٥-ھەوکردنی پرۆستات

٦-ھەوکردنی بیست

-

شیوەی دەرمان:
١-حب
٢٠٠ملیکرام
٣٠٠ملیکرام
٤٠٠ملیکرام
٢-قەترەی جاو
٠.٣%
٣-قەترەی کوی

٠.٣%

-

زەم و ریکای بەکارھینانی :

١-حب:
-ھەوکردنی بیست و ھەوکردنی کۆ
ئەندامی ھەناسەو ھەوکردنی کۆئەندامی میزو میزەرۆ ھەموو دوانزە سەعات جاری (٤٠٠)ملیکرام لەریکای دەمەوە وەردەکیرت واتە رۆزانە دوو زەم بۆ ماوەی ١٠ رۆز

-ھەوکردنی پرۆستات ٣٠٠ ملیکرام ھەموو دوانزەسەعات جاری بۆ ماوە ی ٤ ھەفتە

٢-قەترەی جاو
سەرو دوانزەسال:
ھەوکردنی جاو و بەردەی جاو

یەکەم رۆز و دووەم رۆز ١بۆ ٢ قەترە ھەموو ٤ سەعات جاری باشان

سیەم تا حەوتەم رۆز ١ بۆ ٢ قەترە ھەموو شەش سەعات جاری

٢ تا ١٢ سال بەھەمان ژەم

٣-قەترەی گوی

ھەوکردنی کوی

سەرو دوانزەسال :
١٠ قەترە دوانزەسەعات جاری بۆ ماوەی ٧ رۆز

٦ مانک تا ١٢سال :
٥ قەترە دوانزە سەعات جاری بۆ ماوەی ٧ رۆز

-

کاریکەری لاوەکی:
رشانەوە
دلتیکجوون
سکجون
سوتانەوەی جاو لەکاتی بینین
وشک بوونی جاو
گیزبوون
ئازاری جاو
روشان
وشک بوونی دەم
بی خەوی

ئاکاداربە:
کەرشیردەدەیت جونکە رەنکە لەکەل شیر تیکەل ببیت بۆیە بەوریایەوە بەکاری بھینە
ئافرتی حەمل بۆلین دەکریت بۆ جۆر C

بایۆ ئەیفەبلتی:
%٩٨

بلاوبوونەوەی لەش:
پرۆتین باوەند ٣٢%

کردنە دەرەوەی لەلەش
١-میز ٨٠%
٢-بیسای ٤%

تبینی / ١-زەمەکان بەکویرەی وەلام دانەوە دەگۆریت
٢-ھیج کات ھەولی بەکارھینانی مەدە بەبی جاودیری بزیشک
Preparation
Kurdo ahamad لە پەیجی بەکارھێنانی دەرمان
1755 جار خوێندراوه‌ته‌وه‌
27/05/2015